Ordinal numbers

 
As the ordinal numbers (1st, 2nd etc) are adjectives, they have all the gender forms. The table below is in the order of Masculine, feminine and then neuter.
English Lower Upper
0th μηδενικός, μηδενική, μηδενικό ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ, ΜΗΔΕΝΙΚΗ, ΜΗΔΕΝΙΚΟ
1st πρώτος, πρώτη, πρώτο ΠΡΩΤΟΣ, ΠΡΩΤΗ, ΠΡΩΤΟ
2nd δεύτερος, δεύτερη, δεύτερο ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΔΕΥΤΕΡΗ, ΔΕΥΤΕΡΟ
3rd τρίτος, τρίτη, τρίτο ΤΡΙΤΟΣ, ΤΡΙΤΗ, ΤΡΙΤΟ
4th τέταρτος, τέταρτη, τέταρτο ΤΕΤΑΡΤΟΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΟ
5th πέμπτος, πέμπτη, πέμπτο ΠΕΜΠΤΟΣ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΕΜΠΤΟ
6th έκτος, έκτη, έκτο ΕΚΤΟΣ, ΕΚΤΗ, ΕΚΤΟ
7th έβδομος, έβδομη, έβδομο ΕΒΔΟΜΟΣ, ΕΒΔΟΜΗ, ΕΒΔΟΜΟ
8th όγδοος, όγδοη, όγδοο ΟΓΔΟΟΣ, ΟΓΔΟΗ, ΟΓΔΟΟ
9th ένατος, ένατη, ένατο ΕΝΑΤΟΣ, ΕΝΑΤΗ, ΕΝΑΤΟ
10th δέκατος, δέκατη, δέκατο ΔΕΚΑΤΟΣ, ΔΕΚΑΤΗ, ΔΕΚΑΤΟ
11th ενδέκατος, ενδέκατη, ενδέκατο ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ, ΕΝΔΕΚΑΤΗ, ΕΝΔΕΚΑΤΟ
12th δωδέκατος, δωδέκατη, δωδέκατο ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΤΗ, ΔΩΔΕΚΑΤΟ
13th δέκατος τρίτος, δέκατη τρίτη, δέκατο τρίτο ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ, ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
14th δέκατος τέταρτος, δέκατη τέταρτη, δέκατο τέταρτο ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ, ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

etc

20th εικοστός, εικοστή, εικοστό ΕΙΚΟΣΤΟΣ, ΕΙΚΟΣΤΗ, ΕΙΚΟΣΤΟ
21st εικοστός πρώτος, εικοστή πρώτη, εικοστό πρώτο ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ, ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

etc

30th τριακοστός, τριακοστή, τριακοστό ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΣ, ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ, ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ
40th τεσσαρακοστός, τεσσαρακοστή, τεσσαρακοστό ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ, ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ
50th πεντηκοστός, πεντηκοστή, πεντηκοστό ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ, ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟ
60th εξηκοστός, εξηκοστή, εξηκοστό ΕΞΗΚΟΣΤΟΣ, ΕΞΗΚΟΣΤΗ, ΕΞΗΚΟΣΤΟ
70th εβδομηκοστός, εβδομηκοστή, εβδομηκοστό ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ, ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗ, ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟ
80th ογδοηκοστός, ογδοηκοστή, ογδοηκοστό ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΣ, ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΗ, ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟ
90th εννενηκοστός, εννενηκοστή, εννενηκοστό ΕΝΝΕΝΗΚΟΣΤΟΣ, ΕΝΝΕΝΗΚΟΣΤΗ, ΕΝΝΕΝΗΚΟΣΤΟ
100th εκατοστός, εκατοστή, εκατοστό ΕΚΑΤΟΣΤΟΣ, ΕΚΑΤΟΣΤΗ, ΕΚΑΤΟΣΤΟ